Jak wybrać odpowiedniego wykonawcę budowy domu?

Pomyślne doprowadzenie inwestycji budowlanej do końca zależy w dużym stopniu od wybranego przez nas wykonawcy, czyli firmy odpowiedzialnej za realizację poszczególnych prac budowlanych. W trakcie przeglądania ogłoszeń potencjalnych kontrahentów warto przyjrzeć się kilku najważniejszym sprawom, na podstawie których podejmiemy ostateczny wybór. Decyzja powinna być przemyślana, a najlepiej skonsultowana z inną osobą potrafią ocenić specjalistyczne kompetencje.

 

Wybór ekipy budowlanej – rekomendacje

Odnalezienie odpowiedniej i wykwalifikowanej ekipy budowlanej może zająć nieco czasu. Z pewnością w Twojej okolicy funkcjonuje niejedna firma budująca domy, świadczących profesjonalne usługi na placach budowy. Często wybór pada na ekipę, która została nam polecona przez inną osobę potwierdzającą wysoki poziom świadczonych usług. Wybór ekipy z polecenia, szczególnie jeśli współpracowała z bliską nam osobą (rodziną, sąsiadem) jest dobrym rozwiązaniem.

budowa domów jednorodzinnych

Dodatkowe kryteria wyboru ekipy budowlanej

Przyglądając się profilowi potencjalnych kontrahentów warto zwrócić uwagę na posiadane doświadczenie oraz udokumentowane, stworzone przez nich nowe domy. Szczególnie warto upewnić się, czy firma realizuje domy mieszkalne i czy może poszczycić się w swoim portfolio takimi właśnie inwestycjami. Ponadto warto upewnić się, czy firma posiada wszelkie niezbędne uprawnienia budowlane, a jej ekipa może wykonywać prace stanowiące element naszej inwestycji.

firmy budujące domy jednorodzinne

Ustalenie kierownika i nadzorcy budowy

Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie nadzoru realizowanych prac. Jest to osoba dysponująca uprawnieniami, prowadząca dokumentację oraz organizująca pracę w sposób terminowy. Ponieważ kierownicy są najczęściej odpowiedzialni za realizowanie plac na różnych placach budowy, nie mogą poświęcić całej uwagi tylko jednej konstrukcji.

Z tego powodu często decydujemy się dodatkowo na zatrudnienie inspektora nadzoru, czyli specjalisty odpowiedzialnego za reprezentowanie naszego interesu. Będzie on dodatkowo nadzorował poprawność wykonywanych prac, kontrolował wszelkie kosztorysy oraz w przypadku rozpoznania nieprawidłowości będzie odpowiedzialny za ich zniwelowanie.

Sporządzanie umowy

Podstawą rozpoczęcia prac jest nawiązanie umowy budowlanej. W trakcie jej sporządzania należy określić zakres wymaganych do zrealizowania obowiązków, sposób zarządzania wykonywanymi pracami oraz wymagane do użycia materiały budowlane. W trakcie prowadzenia placu budowy najważniejszym zadaniem będzie kontrolowanie, czy wybrana przez nas firma budująca domy jednorodzinne realizuje swoje obowiązki planowo i zgodnie z oczekiwanym standardem jakości.

Koordynowanie prac to obowiązek spoczywający na ramionach kierownika budowy. Niemniej jako inwestorzy mamy prawo do weryfikowania zgodności prac z planem, oceniania ich jakości oraz w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości – zawiadomienia o tym kierownika budowy, który powinien doprowadzić do ich wyeliminowania. Współpraca z firmą remontową kończy się w momencie wykonania odbioru i przeprowadzenia rozliczenia finansowego.