Jak zacząć budowę domu – formalności potrzebne do budowy domu

 

Dokumenty dotyczące budowy domu są tematem bardzo szerokim i zmiennym. W zależności od miejsca, usytuowania, wielkości inwestycji oraz planu domu będą nam potrzebne różne dokumenty. Zanim ruszymy z budową musimy przejść przez etap załatwiania formalności potrzebnych do budowy domu.

Potrzebne dokumenty do budowy domu

Chcąc zebrać wszystkie dokumenty do rozpoczęcia budowy należy uzyskać:

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dokument jest do uzyskania w miejscowym wydziale, który zajmuje się architekturą i zabudową terenu w okolicy.

• Decyzje o warunkach zabudowy – wniosek o decyzje należy złożyć do burmistrza bądź prezydenta miasta, w którym ma znaleźć się inwestycja.

• Warunki techniczne dostawy mediów – aby uzyskać ten dokument należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o ich określenie do lokalnych dostawców mediów.

• Mapa do celów projektowych – dokument niezbędny do wykonania projektu budowlanego, można go pozyskać u geodety bądź wykupić w miejscowym wydziale geodezji i zasobów geodezyjnych.

• Zezwolenia na wjazd na działkę – jeśli działka nie ma dojazdu własnego lub jest usytuowana przy drodze prywatnej innego właściciela, to należy wystosować wniosek o wjazd na działkę poprzez wyznaczoną drogę.

• Opinia geotechniczna – jest sporządzana przy braku odpowiednich danych o strukturze gruntu i strumieniach wody, powinna być wykonana przez uprawnionego geologa.

• Odrolnienie działki – należy wypełnić stosowne dokumenty, które składamy do urzędu gminy lub miasta, właściwego pod względem lokalizacji nieruchomości – można to załatwić w urzędzie, listownie lub przez Internet.

• Projekt domu – może go wykonać wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania, wpisana na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany składa się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, projektu zagospodarowania działki.

• Adaptacja projektu zabudowy – aby otrzymać adaptacje projektu potrzebne są aktualne mapy do celów projektowych, wypis i wyrys z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

• Pozwolenie ma budowę – wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta.

• Zgłoszenie budowy – należy złożyć wniosek o ten dokument tak samo jak wniosek o pozwolenie na budowę.

• Dziennik budowy oraz tablica informacyjna – są obowiązkowe na każdej budowie. Dziennik budowy jest wydawany przez Starostwo Powiatowe, a tablice możemy kupić w wielu sklepach budowlanych.

• Kosztorysy – to zbiór obliczeń i dokumentów finansowych, dzięki którym wiemy, ile dana usługa będzie kosztować oraz jakie finanse musimy przygotować dla podwykonawców. Jest to również zbiór dokumentów np. przy okazji sięgnięcia po kredyt na budowę.

• Zgłoszenie rozpoczęcia budowy – jest to ostatni obowiązkowy dokument, który pozwoli nam ruszyć z tematem budowy własnego domu. Jest to zgłoszenie do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, które da nam zielone światło do rozpoczęcia robót.

Formalności budowy domu

Gdy już uda nam się domknąć wszelkie formalności i zebrać wymagane dokumenty do rozpoczęcia budowy, to możemy ze spokojem ruszyć z poszczególnymi etapami powstawania naszej wymarzonej inwestycji.