Jakiego typu zmiany w projekcie budowy domu można bez problemu wprowadzić?

Wybór projektu domu jest bardzo ważny. Decyduje o przyszłym kształcie budynku, układzie pomieszczeń, a także przyszłych kosztach eksploatacji nieruchomości. Czy po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniego projektu można w nim wprowadzić zmiany? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Niestety zmiana koncepcji wiąże się z niemałymi kosztami. Najwyższe koszty niesie za sobą zmiana technologii budowy oraz zmiana technologii wykonania stropu i dachu. Jakiego typu zmiany w projekcie budowy domu można wprowadzić?

 

Budowa domu zgodnie z zatwierdzonym projektem

Budowa obiektu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni ponad 70 m2 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Po zrealizowaniu wszystkich wymaganych formalności projekt budowlany zostanie zatwierdzony. Otrzymanie decyzji z urzędu zobowiązuje inwestora do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu oraz zgodnie z zatwierdzonym uprzednio projektem. A co w sytuacji, kiedy po uzyskaniu pozwolenia na budowę zmieni się koncepcja?

Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga dopełnienia odpowiednich formalności, aby zachować zgodność z zapisami ustawy Prawo budowlane. Przepisy określają modyfikacje w projekcie budowlanym jako modyfikacje nieistotne lub istotne. O tym, czy pożądane w projekcie zmiany są istotne decyduje projektant adaptujący dany projekt lub kierownik budowy. Wprowadzenie modyfikacji istotnych będzie wymagało uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

budowa domów jednorodzinnych

Istotne zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany klasyfikowane jako istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu obejmują m.in. zmiany:

 • liczby kondygnacji budynku,
 • kubatury budynku,
 • powierzchni zabudowy,
 • technologii budowy,
 • wymiarów budynku (wysokość, długość, szerokość),
 • zakresu objętego projektem zagospodarowania trenu,
 • całego zamierzenia budowlanego (np. zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części),
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
firmy budujące domy jednorodzinne

Nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

W odróżnieniu od zmian istotnych, wprowadzenie zmian nieistotnych nie wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Wystarczy, że zmiany zostaną wprowadzone do dziennika budowy wpisem dokonanym przez projektanta lun kierownika budowy. Zmiany można nanieść już po ich realizacji, kiedy kierownik sporządza dokumentację powykonawczą.

Zmiany nieistotne dotyczą m.in.:

 • zmian rodzaju materiału murowanego (o ile jego zastosowanie nie spowoduje zmiany wielkości nieruchomości),
 • zmiany rodzaju pokrycia dachu,
  zmian w przebiegu instalacji wodnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania czy usytuowania pieca do ogrzewania domu,
 • zmiany liczby i rodzaju okien oraz ich kształtu,
 • zmiany liczby drzwi,
  zmiany elewacji domu,
 • zmiany przeznaczenia pomieszczeń,
 • zmiany kąta nachylenia dachu, wysokości kalenicy, układu połaci dachowych (pod warunkiem, że nie wpłyną one na zmianę kubatury budynku).

Zakres zmian nieistotnych jest de facto bardzo szeroki. To otwiera przed inwestorami możliwość dostosowania projektu budynku do zmieniających się potrzeb domowników.